Category Archives: Netherlands

Het participatiezintuig

Participatief besluiten gaat niet meer weg; de kunst is om er gevoel voor te ontwikkelen, wat ik hier het participatiezintuig noem.

Afbeelding: Christel Sagniez / Pixabay 

Heel geleidelijk is participatie – in het bijzonder die van burgers – een steeds belangrijker onderdeel aan het worden van besluitvormingsprocessen. Je ziet het bijvoorbeeld aan de Omgevingswet, die bepaalt dat straks omwonenden en belanghebbenden meebeslissen over wat er gebeurt met hun leefomgeving. Ook zien we een sterke opkomst van burgerberaden, waar door loting bijeengebrachte burgers gezamenlijk aan oplossingsrichtingen voor grote maatschappelijke kwesties werken.

Als je kijkt naar participatie en je wilt het huidige moment duiden, dan zou ik zeggen dat we het tijdperk aan het afsluiten zijn waarin participatie van burgers en belanghebbenden iets was om erbij te doen, als extraatje of experiment, omdat er wat tijd en geld over was, of om een mooie strik te hebben om een besluit te verpakken. Het tijdperk dus, waarin het mogelijk – en gebruikelijk – was om een besluitvormingsproces te hebben waarin degenen die met het besluit moesten leven geen enkele rol hadden. Het tijdperk dat we aan het betreden zijn, is er een waarin participatie in besluitvorming vanzelfsprekend is voor iedereen. Natuurlijk staan we nog aan het begin, maar afgaande op ontwikkelingen in binnen- en buitenland, zit eindelijk de vaart erin.

Het wordt niet vanzelf een succes. De beweegrichting is duidelijk, de bestemming bestaat nog niet. Die moeten we gaandeweg vormgeven, als burgers en als professionele besluitvormers. Op dit soort momenten is het cruciaal dat degenen die positief staan tegenover de verandering er aanjagers van worden. De prachtige Engelse term prefigure komt in me op: het vooruitlopen op een wenselijke toekomstige ontwikkeling en handelen alsof die ontwikkeling er al is. En dat hoeft helemaal geen politiek-activistische aangelegenheid te zijn, integendeel. De sleutel om een toekomst vorm te geven waarin participatief besluiten vanzelf spreekt, en goed werkt, schuilt juist in onze dagelijkse praktijk.

We doen het al op talloze andere manieren, prefigureren. We wachten niet tot overheden en producenten voor ons bepalen dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen, we ondernemen zelf actie door duurzamere producten te gebruiken. We voeden onze kinderen op om veel fijnzinniger te zijn over diversiteit dan onze eigen generatie, om daarin in zekere zin ook voorlopers te zijn. Die insteek kunnen we in ons denken en handelen over participatie ook kiezen. De kans is groot dat we onszelf daar een belangrijke dienst mee bewijzen. Stel je voor dat we wachten totdat, ik noem maar wat, het volgende kabinet gaat inkleuren hoe we participatief gaan besluiten. Precies.

Nu gebeurt er om ons heen natuurlijk al heel veel. In kringen van ruimtelijke ordening, klimaat en energie worden er volop nieuwe participatieve besluitvormingsprocessen ontworpen en ook elders is er beweging. Wil je als professional meer leren over de wettelijke voorschriften om besluitvorming participatiever te maken, of de methoden die je kunt toepassen, dan is er hoef je niet lang te zoeken om een cursus te vinden. Het onderstreept eens te meer hoezeer het belang van participatie groeit. Maar, en nu komen we bij dat idee van prefigureren en dat participatiezintuig, ik vraag me af of we onszelf niet verder moeten uitdagen om tot een dieper begrip te komen van wat participatie betekent, hoe het kan werken, en waar het aan zou moeten voldoen. Voor mijn gevoel zijn we er nog lang niet – en dat geldt ook voor mijzelf.

Waar dan niet? Wel, om de wereld te kunnen bekijken door een participatieprisma, zoals sommigen als vanzelf de wereld kunnen zien door een financiële bril, of uit het perspectief van kindveiligheid. Participatie niet langer benaderen als een instrument dat in een bepaald vakje hoort, maar het zien als een dimensie die op bijna alles van toepassing kan zijn. Om daar te komen, moeten we in eerste instantie vooral vragen stellen, aan onszelf en aan elkaar. Vragen die over meer gaan dan alleen het hoe en wat van participatief besluiten, bijvoorbeeld over democratie en over inclusie. Zo kunnen we geleidelijk meer perspectieven gaan zien, meer geluiden gaan horen, participatie gaan voelen. Dat is waar ik aan denk als ik het heb over het ontwikkelen van een participatiezintuig.

Hoe meer mensen er zin hebben om de diepere lagen aan te boren die ons kunnen helpen om participatie vollediger en instinctiever te begrijpen, hoe spannender de toekomst van participatieve besluitvorming wordt. Ik hoor graag van eenieder die net als ik zoekt naar meer, nieuwe, andere vragen – en die net als ik hun participatiezintuig willen ontwikkelen.

Advertisement

Burgerberaad zet bestaande belangenorganisaties niet buitenspel

in samenwerking met Ingrid Prikken

Burgerberaden zijn hot. Onlangs nog nam de gemeenteraad van Het Hogeland (Groningen) een voorstel aan om een burgerberaad te organiseren waarin inwoners mee kunnen praten over de omgevingsvisie van hun gemeente.

Dit levert natuurlijk ook direct discussie op over hoe dit burgerberaad georganiseerd moet worden en wie eraan deelnemen. De auteur van dit opiniestuk in het DvhN, bijvoorbeeld, uit zorgen over het loten van deelnemers en de begeleiding van het proces door “dure experts”. Ook zou een burgerberaad dorpsbelangenorganisaties buitenspel zetten.  

Verschillende rollen

In onze ervaring is dit niet het geval: bestaande belangenorganisaties en de deelnemende burgers hebben allebei een eigen, belangrijke rol in het proces. 

Dorpsbelangenorganisaties hebben, zoals de auteur opmerkt, sterke lokale netwerken, kennis over het gebied en wat er speelt onder bewoners. Dit wordt ook breed erkend, en deze organisaties hebben vaak al ingangen in de lokale democratie. Wat een burgerberaad daaraan toevoegt, is het perspectief van inwoners die misschien niet via bestaande organisaties hun stem (kunnen) laten horen. Daarmee vullen het bredere burgerperspectief en de inspraak van belangenorganisaties elkaar goed aan.

Samen zorgen voor een diverse deelnemersgroep

Om te zorgen voor divers en representatief beraad is loting een bewezen middel. Dat zegt ook Alex Brenninkmeijer in zijn recente rapport over burgerfora. Het mooie van loting is dat daarmee alle inwoners evenveel kans hebben om deelnemer van het burgerberaad te worden. Zo helpt loting ervoor te zorgen dat de deelnemers een diverse groep vormen die ook nog eens een goede afspiegeling vormt van alle inwoners van de gemeente. 

Natuurlijk is het belangrijk om er dan voor te zorgen dat inwoners die worden ingeloot ook daadwerkelijk meedoen. De gemeente, samen met partners – en, inderdaad, experts – kan dat stimuleren door middel van effectieve communicatie en het wegnemen van drempels, letterlijk of figuurlijk. Ook hierin kunnen dorpsbelangenorganisaties een rol spelen.

Belangenorganisaties als kennisbron

Als de gelote groep eenmaal aan de slag gaat, zitten ze niet in een afgesloten ruimte om met elkaar het wiel uit te vinden; integendeel. Het inwinnen van informatie uit ‘het veld’ is een essentieel onderdeel van een burgerberaad. Deelnemers gaan dus in gesprek met allerlei organisaties en personen die over relevante kennis beschikken. Het zou voor de hand liggen dat lokale belangenorganisaties daarbij aan bod komen, evenals (bijvoorbeeld) jongerenorganisaties en natuurbeheerders.

De waarde van onafhankelijke procesbegeleiding

Deze gesprekken helpen de deelnemers van het burgerberaad om tot een gezamenlijke conclusie te komen. Dit gebeurt in een nauwkeurig ontworpen dialoogproces waarin ieders mening aan bod komt. Onafhankelijke professionele procesbegeleiding is essentieel om te zorgen voor werkbare uitkomsten en een positieve proceservaring voor iedereen. Een succesvol burgerberaad zorgt voor een stevig fundament besluitvorming en kan bovendien het vertrouwen en de betrokkenheid van inwoners een impuls geven.

Het is fantastisch om te zien dat steeds meer mensen en organisaties een burgerberaad in hun gemeente tot stand willen brengen. De slagingskans van zulke processen neemt alleen maar toe naarmate lokale organisaties vanaf het begin worden betrokken, zodat iedereen kan bijdragen aan een eerlijk en effectief proces. Dorpsbelangenorganisaties moeten dus zeker niet buitenspel blijven staan.

Remco van der Stoep en Ingrid Prikken

Meer weten over burgerberaden? Wij zijn participatieprofessionals en nemen je graag mee in de ins en outs van burgerberaden tijdens een van onze (online) trainingen. Meld je hier aan. 

Dutch social democracy has hit rock bottom. Rejoice!

Why a progressive alliance is the key to renewal for the PvdA.

Across Europe, social democracy is in unprecedented decline. The French PS was irrelevant at last year’s presidential and parliamentary elections and in Germany’s recent general elections the SPD lost yet more ground to rivals left and right. While the Labour Party in the UK may look like an exception to the rule, its 2017 election result owed a great deal to tactical voting – a last-resort strategy adopted by voters whose first-preference candidate or party was effectively disqualified by the first-past-the-post voting system. This article focuses on the Netherlands, where local elections on 21 March resulted in yet another downturn for the Partij van de Arbeid (PvdA). It argues that much like progressives in the UK, the Dutch left needs a progressive alliance, and that building such a pact offers social-democrats a path back to political relevance.

Only 12 years ago the Dutch social-democrats of the PvdA enjoyed a resounding success in nationwide local elections, winning almost 25 percent of the overall vote, and celebrating victories in Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht. The party seemed to have overcome its difficult moment of the early 2000s, when large chunks of its traditional voter base had turned to populist parties instead.

Now, three electoral cycles on from that day, the PvdA has seen more than two-thirds of its vote share across the Netherlands evaporate – a fall from first to fifth among the national parties. Looking at the results of last week’s Dutch local elections, one would be tempted to think that their 2006 victory was their last. It may well have been.

While at the national level the collapse of the social democrats (in the 2017 general election) was abrupt and spectacular, their demise in local councils has been a gradual one. Take Amsterdam, where between 2006 and 2018 the PvdA went from 20 to 15 to 10 to 5 seats on the city’s 45-seat municipal council. The picture is similar (if less linear) in other places, and begs the question whether time is up for social democracy in the Netherlands.

The answer is both ‘yes’ and ‘no’.

Empty nest

As a party in its own right, the PvdA has little hope of regaining its status as the leading force of the Dutch left. The proportional voting system in the Netherlands has bred a diverse – some would say fragmented – political landscape. Voter loyalty is low: the electorate has seen all kinds of ‘landslide’ election results for the best part of two decades, gradually tempting even the most risk-averse voter into reconsidering their options. All of this has eroded the appeal of a traditional broad-church social-democrat party, which today to many voters just looks bland.

Screen Shot 2018-03-27 at 18.14.30

Map of the Netherlands showing the largest party per municipality (Image ANP)

In Amsterdam and Utrecht, cities with large populations of young, highly educated voters, the greens of GroenLinks were winners in last week’s local elections, receiving upwards of 20 percent of the vote. In Rotterdam and The Hague, where the ‘traditional working class’ electorate is bigger, victory went to local parties with populist roots. Denk, a new party speaking up for migrant communities, took multiple seats in all these cities’ councils. The list goes on, the picture is consistent: the voter constituencies formerly united in the social-democratic mainstream have branched out to new, bespoke political homes, leaving the PvdA a near-empty nest.

Green surge

While to some this may sound like a tragedy, it needn’t be. Sure, the demise of a largely progressive political party with all of its history, institutions, networks, and people represents a loss to Dutch politics and society. One that many, inside and outside the party, will continue to feel for some time to come. Nonetheless, the view from rock-bottom could be a hopeful one, as long as the Dutch social-democrats choose an inclusive path to renewal, one that recognises the challenges and opportunities of the wider progressive left, of which the PvdA used to be nucleus.

Nationally, Dutch progressives are on the back foot, and have been for some time. The so-called moderate parties of the right, as well as most media, are obsessed with anti-immigrant politicians, which the former shamelessly (and successfully) parrot for electoral gain. But it’s not all doom and gloom. While the left as a whole has contracted, the Dutch greens are breaking through into the mainstream, with GroenLinks winning big not just in university cities, but also in suburban areas and even in the industrial town of Helmond. All of this without diluting their message of rigorous economic reform, firm climate action, and welcoming refugees – a narrative previously associated with the electoral margins.

At the same time, the political emancipation of minority ethnic groups in the Netherlands has found a new vessel. Frustrated with barriers to representation within the mainstream parties, a group of non-white politicians broke away from the PvdA to form Denk, and quickly gathered a diverse following. Their agenda is a progressive one, mostly, and one that is finding a warm reception across migrant communities. While it is regrettable, of course, to find that the traditional parties have largely failed to empower migrant voices, the rise of Denk has the potential to improve the political representation and participation of people the traditional left was unable to reach.

Screen Shot 2018-03-28 at 09.56.33

Frans Timmermans   (Image Elsevier).

The diverse progressive left in the Netherlands further includes a socialist party which has proven to be a potent left-wing alternative to divisive populists, and which boasts a wealth of networks and support especially in (post-)industrial communities. It includes a green protest party, which focuses on animal rights and has steadily grown since its inception 15 years ago. It has a good deal of common ground with the liberal democrats of D66 and the social protestant party, both of which are currently propping up the country’s centre-right government. And there’s the PvdA itself still, with all its political capital and its swathes of widely-respected politicians, from Frans Timmermans (European Commissioner) to Khadija Arib (Speaker of the House of Representatives) to Ahmed Aboutaleb (Mayor of Rotterdam).

Rainbow pact

Of course, the internal diversity of this landscape of progressive parties is not without challenges. But in a nation which has the consensus politics of coalition in its DNA, it should not be beyond progressive leaders to build on shared priorities and confront the regressive right in a more unified manner. This is where a renewed PvdA could prove itself essential, and where it could find a credible raison d’être: in being the broker and architect of a progressive answer to 17 years of cagy, reactive politics, dictated by fear of the likes of Fortuyn and Wilders.

The lure of governing, of delivering the Prime Minister, has always made the social democrats averse to entering into alliances with other, smaller, forces on the left. Now that the 2017 general election has decisively freed it from those shackles, and with no other progressive party naturally dominating the pack, it’s time for the PvdA (and indeed others on the left) to give serious thought to a common agenda that is brave and robust in its ambition, and firm in its rejection of the reactive right narrative. It would require progressive parties to agree and communicate the political direction before an election, then set the policy accents on the basis of the result.

If successful, such a ‘progressive rainbow pact’ could change politics for generations to come. Firstly, its success would demonstrate that right-wing populism can be beaten in a proportional system without pandering to its agenda of identity politics and fear. Secondly, it would show that a highly diverse political landscape, nurtured by the mechanics of proportional representation, can produce not only a stable governing force, but one that delivers bold progressive change, encompassing the priorities of a diverse electorate. This should be the destiny of social democracy in the Netherlands – and arguably across Europe.

This article was written for Compass and originally appeared here.

 

GroenLinks: a big win against a bleak backdrop

The Dutch Greens should celebrate their win, but not the overall result

Left-leaning media in the UK and elsewhere have been teeming with jubilant headlines hailing the success of GroenLinks in the Dutch parliamentary elections on 15 March. Without doubt, their progress was remarkable and well-deserved. However, it would be wishful thinking to see in the Green gains, and in the smaller-than-projected increase of the right-wing populist vote, a definitive turn from bigotry to progressive politics in The Netherlands.

Klaver_2012

Jesse Klaver led GroenLinks to its best ever parliamentary election result.

Green success

The story of GroenLinks, the Dutch Green Party, certainly is an optimism-inspiring one: under the leadership of 30-year-old Jesse Klaver, they went from four seats to 14 in the 150-seat national parliament, making them the largest party on the left, a position they share with the Socialists.

The renaissance of green politics in the Netherlands was further emboldened by gains for the Partij voor de Dieren, a party originally dedicated to animal rights but today campaigning on a broader environmental justice platform, and for other – centrist – parties embracing climate action. It also appears that GroenLinks’ pitch to younger voters was successful, which will have contributed to the unusually high turnout of 80 percent.

Obama-style campaign

GroenLinks ran a near-flawless campaign, making the most of the charisma of its young leader in a style heavily inspired by the Obama campaigns of 2008 and 2012. The campaign was bold in its mission, billing GroenLinks as a party for everyone, not just the traditional niche of well-off environmentally conscious city dwellers.

For the first time (as this is not a common campaign instrument in The Netherlands), large numbers of members and supporters went out to knock on doors, even where support was likely to be modest. Meanwhile, leader Jesse Klaver was omnipresent in the media, and held slick rallies, the final one in the country’s biggest concert hall. It was sold out.

During the final weeks of the campaign, some polls had GroenLinks on 20 seats, which would have made it the second-largest party. In the end, they had to settle for shared fifth place, but could still boast having the biggest net gain of all. The mood at GroenLinks’ election results gathering in Amsterdam was euphoric, while national media indulged in speculation about Green participation in a new coalition government.

Right rhetorics and left losses

Yet, as Jesse Klaver was making his ‘victory’ speech to Green campaigners, he must have known that GroenLinks’ result was a double-edged sword. Two miles away, the Social Democrats of the PvdA were reflecting on their biggest-ever defeat, losing three-quarters of their vote share, and 29 of their 38 seats. Yet again, the Dutch left finds itself weakened overall. Some polls suggest that of GroenLinks’ ten new seats, as many as six were gained at the PvdA’s expense.

The election result will pave the way for a centre-right coalition, which may or may not include GroenLinks. Two of the parties almost certain to govern, VVD and CDA, are portrayed in international media as part of the response to rising populism, while Dutch analysts rightly point out that these traditional right-wing parties have in effect espoused much of the anti-immigration rhetoric of the extreme right. They do not make natural coalition partners for the Dutch Greens, whose narrative was the very opposite.

What on the surface may seem a clear rejection of right-wing populism and a boost for green and progressive politics, hides the reality of a divided nation, where the agenda of the likes of Trump and Le Pen has made gradual progress for more than 15 years, leaving the left perpetually on the back foot.

Whether as junior coalition partners or as opposition leaders, GroenLinks must continue to present an appealing alternative to nationalist bigotry. They have never been in a better position to do so.

This piece was first published on Bright Green, 21 March 2017. 

 

A most curious election result

Something extraordinary happened in yesterday’s provincial elections in the Netherlands. It wasn’t a landslide of any sort; in fact the right-wing liberals of the VVD held on to their lead. Neither was there a new populist movement – and the Netherlands have seen rather a few over the past 15 years – that took the provincial parliaments by storm. What was remarkable, and I believe unprecedented, is that none of the parties secured more than one-sixth of the vote.

That’s right. Overall the VVD secured the biggest number of seats in these elections with just shy of 16 percent of the vote. Five other parties each polled between 10 and 15 percent nationally. The combined vote share of the three most successful parties in these elections fails to even hit 45 percent. Indeed in ten of the Netherlands’ 12 provinces, a minimum of four parties are needed to form a majority government.

The fragmentation of the political landscape in the Netherlands has been a gradual process, punctured by various shock results. The country’s undiluted proportional representation system has accommodated a tradition of political diversity, with new parties finding few obstacles on their way into parliaments. Often the political lifespan of such new parties has been short, particularly if they ran on a single-issue ticket. Having said that, some parties that made their entry into politics in my lifetime have become part of the fabric of Dutch politics with representation at all levels.

While the rise of new political parties is one aspect of a two-sided story, the decimation of formerly dominant parties is the other. In the general election of 1989, the christian-democrats (CDA) and social-democrats (PvdA) together obtained more than two-thirds of the vote. Yesterday’s result puts them on less than 25 percent combined. Oddly, this has not forced these former giants into the political margins. It would still only take a minor swing one way or the other for CDA or PvdA to be the Dutch voters’ top choice again – for what that is worth of course.

Screen shot 2015-03-19 at 23.14.20

The 75 seats in the Dutch senate, which will be allocated on the basis of yesterday’s election results, will be divided between 12 political parties. Progressive liberals (D66), socialists (SP) and anti-immigration populists (PVV) will be present in similar numbers to VVD, CDA and PvdA. Other groups will include the animal rights party, the 50-plus party for senior citizens and two religiously-guided parties of protestant signature.

It will be worth keeping an eye on Dutch politics in the next few years. While the Netherlands have a long history of multi-party democracy, the balance of power has never been as delicate as it is now. Could this fragmentation be a blessing in disguise and result in greater representation of the electorate’s diverse priorities in decision-making, or will it expose the limitations of proportional representation?

Should the political parties fail to devise a credible way of working together constructively, how will voters respond: what would a vote against fragmentation look like?